Obchodní podmínky

Tyto smluvní podmínky jsou platné v aktuálním znění a závazné mezi: 1Presta, s.r.o. (dále jen Poskytovatel) Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha IČO: 07874324, DIČ:CZ07874324 a Objednatelem Předmět obchodních podmínek

  1. Předmětem tohoto dokumentu je závazek Poskytovatele zajistit Objednateli technickou a obchodní podporu pro systém PrestaShop.

Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem se řídí právem České republiky.
  2. Objednatel výhradně odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby.
  3. Objednatel uděluje Poskytovateli souhlas s využitím svých osobních údajů pro marketingové účely. Tento souhlas může být Objednatelem kdykoliv písemně odvolán.
  4. Pouze Objednatel odpovídá za obsah e-shopu a webových stránek.
  5. Dopustí-li se Objednatel užíváním služeb porušení autorských práv, nenese za toto porušení Poskytovatel odpovědnost.
  6. Objednateli není povoleno využívat službu k obtěžování třetích stran, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat (např. spam). Testování software, přetěžování serveru, hackování a jakýkoli pokus o poškození provozu služby jsou přísně zakázány a jsou důvodem k vypovězení služeb.
  7. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu služby a výpovědi smlouvy bez náhrady, pokud Objednatel trvale neplní své povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených s Poskytovatelem.
  8. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit sazby platné pro tuto smlouvu a rozsah poskytovaných služeb od doby jejího obnovení. Takovéto změny sazeb budou Objednateli vždy předem písemně oznámeny.
  9. Poskytovatel může bez předchozího oznámení měnit parametry služeb, tyto změny budou vždy oznámeny na oficiálních stránkách Poskytovatele.

Platební podmínky:

  1. Faktury a zálohové faktury jsou Objednateli zasílány prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, která byla uvedena při objednávce služeb, v případě změny e-mailové adresy je Objednatel povinen tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli oznámit.
  2. Faktury za jakékoli programátorské a grafické úkony jsou splatné předem. V cenách služeb nejsou zahrnuty případné individuální modifikace a nastavení.
  3. Služby jsou poskytovány na období jednoho měsíce, pokud není uvedeno nebo dohodnuto jinak. Služby jsou automaticky prodlužovány, pokud Objednatel službu předem písemně nebo e-mailem nevypoví. Výpovědní lhůta je je jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
  4. Objednatel je povinen uhradit faktury za služby 1Presta.cz ve stanoveném termínu. Při neuhrazení závazků ve stanovené lhůtě má Poskytovatel právo omezit a nebo zastavit provoz služeb.
  5. V případě odstoupení od smlouvy nebo omezení či zastavení provozování služby 1Presta.cz nezaniká Objednateli povinnost uhradit nezaplacené a zálohové faktury.
  6. Objednatel nemá právo požadovat vrácení finanční částky, pokud poruší tyto obchodní podmínky, nebo sám službu vypoví.
  7. V případě promo nabídek a akčních cen se Poskytovatel zavazuje tuto cenu neměnit po celou předplacenou dobu. Po skončení této doby platí standartní ceny, které jsou uvedeny na webových stránkách Poskytovatele. Pokud není uvedeno jinak, akčních cen a promo nabídek mohou využít pouze noví zákazníci systému 1Presta.cz

Provoz serveru

  1. Poskytovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk Objednatele v souvislosti s používáním služeb. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby vůči Objednateli ani třetím stranám.
  2. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku hardwarové poruchy serveru či diskového pole (zejména porucha pevného disku).
  3. Poskytovatel nezodpovídá za chyby v kódu a funkčnosti Open Source systému PrestaShop vytvářeného třetí stranou, viz http://www.prestashop.com. Poskytovatel nezodpovídá za chyby v instalovaných modulech vytvářených další třetí stranou.
  4. Poskytovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese rovněž odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.
  5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/modulu/komponenty bez dalšího vysvětlení.
  6. V případě hostování a nižší dostupnosti než 95 % za daný měsíc může objednatel požadovat slevu ve výši 100 % z paušálního poplatku, který za daný měsíc zaplatil.

Zákaznická podpora a komunikace se zákazníkem

  1. V rámci zákaznické podpory poskytuje Poskytovatel Objednateli  základní informace, návody a rady. Pokud Objednatel žádá po Poskytovateli řešení problému, nastavování, plnění, či úpravy systému na míru, může Poskytovatel po Objednateli požadovat úhradu za každou započatou hodinu dle aktuálně platného ceníku služeb.  Protože se jedná se o tzv. Open Source vytvářený 3.stranou viz http://www.prestashop.com, neručí Poskytovatel za chyby, které se mohou v modulech, kódu a funkčnosti software nacházet.
  2. Podpora je poskytována e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  3. Odpověď na dotaz Objednatele je Poskytovatelem zpracována dle aktuální fronty, nejpozději však do 72 hodin od potvrzení doručení dotazu. Telefonická podpora řeší pouze dotazy obchodního rázu, poruchy, placené konzultace a úpravy na míru.

Objednatel zaplacením souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování služeb.

Ceník  služeb:

  • Správa systému PrestaShop: 1 995 –  9 950Kč/měs.
  • Podpora pro systém PrestaShop: 4 995 – 19 995Kč
  • Technická a obchodní Podpora pro systém prestashop, grafické a administrátorské práce, nastavování systému, a jiná podpora: 1 200Kč/hod. (300Kč každých započatých 15.min)
  • PrestaShop vývoj, programování modulů, úpravy jádra a jiné PrestaShop programátorské práce: 1 500Kč/hod. (750 Kč každých započatých 30.min)
  • Registrace, prodloužení a provoz domény 2.řádu: 299Kč/rok.
  • Tvorba eshopu na míru: od 20 000Kč (grafika, kódování, programování, úpravy, moduly)
  • Logo eshopu / grafická hlavička eshopu: od 2 500Kč
  • Naprogramování xml feedu: od 3 000Kč , dle složitosti
  • Aktualizace xml feedu (manuálně, automaticky): 100Kč/měs.
  • Eshopová poradna/školení – telefon/skype/osobně: 1 000Kč /hodina
  • Audit eshopu: od 4 995Kč
  • Úprava graf. šablony na míru: od 9 495Kč
  • Aktualizace PrestaShopu od 9 785Kč
  • Nasazení Exkluzivní šablony od 4 995Kč
  • Další úpravy na míru, dle hodinové sazby, nebo domluvy

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Začněte s vaším eshopem Presta
právě teď !

Pojďme společně do toho
objednejte nyní…

Newsletter

Kontakt
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prestashop partner
© Copyright 1Presta.cz – Všechna práva vyhrazena | Správa Prestashopu

Slavíme 11 let: sleva 1 100 Kč!

Vyplňte telefonní číslo a e-mail a získejte slevu 1 100 Kč na všechny naše služby 😊. Náš specialista vás bude kontaktovat obratem.

x